Thema-09: elektromagnetische inductie

THEMA-9Elektromagnetische inductie

Module-01: elektromagnetische flux

Module-02: wet van Faraday

Module-03: wet van Lenz