Thema-06: magnetische kracht

THEMA-6Magnetische kracht

Module-01: magnetische kracht

Module-02: kracht van een stroomvoerende geleider op een magneet