Thema-07: magnetisch veld

THEMA-7Magnetisch veld

Module-01: magnetisch veld

Module-02: magnetisch veld rond een stroomvoerende geleider 

Module-03: magnetisch veld rond een stroomvoerende spoel

Module-04: magnetische veldlijnen bij permanente magneten

Module-05: magnetische veldlijnen bij stroomvoerende geleiders