Thema-06: harmonische trillingen

THEMA-6Harmonische trillingen

Module-01:  basisgrootheden

Module-02: fase en tegenfase